Наша мисија

НАША МИСИЈА


Подигнување на јавната свест за придобивките од дневната консумација на овошјето и зеленчукот и зголемување на бројот на лица кои го применуваат концептот “Пет на ден” со цел да се намалат хроничните заболувањa кај популацијата.

Подигнување на јавната свест за употребата на македонскиот знаковен јазик како средство за комуникација на глувите лица со лицата што слушаат.

Обезбедување зголем број на работни места за глувите лица во мешана работна средина како и нивна социјална инклузија и интегрирање во општеството во рамноправни граѓани.