Како најбрзо до Пет на Ден?

1. Регистрирајте се на www.ovosen.mk

Регистрацијата на вашата компанија можете да ја направите преку онлајн формата на следниот линк: www.ovosen.mk/registracija

2. Формализирање на соработката

По направената ваша регистрација взаемната сорабтка ќе се формализира преку потпишување на договор

3. Направете ја вашата прва нарашка

Со формализирање на соработката ќе ви се овозможи активна сметка преку која можете веднаш да ги правите вашите нарачки

4. Очекувајте нè набрзо во вашата канцеларија

Вашиот избор на кошничка со свежо овошје и зеленчук, преку направената нарачка, ќе ви биде директно доставена до вашата канцеларија

Што содржи вашата кошничка?

Нарачајте брзо и едноставно

Стартер кошничка
(4 кг.) – 585 МКД

Стартер кошничката има повеќе основни врсти свежо овошје и зеленчук достапни сезонски,
150гр. мешани јаткасти плодови.
Содржината се менува
секои 2 недели.

Медиум кошничка
(5 кг.) – 685 МКД

Медиум кошничката има 20% повеќе сезонско овошје и зеленчук во дополнение на стартер кошничката, 150 гр. мешани јаткасти плодови.
Содржината се менува
секои 2 недели.

Премиум кошничка
(6 кг.) – 785 МКД

Премиум кошничката како надополнување на медиум кошничката има 20% повеќе
сезонско и јужно овошје,
150гр. мешани јаткасти плодови.
Содржината се менува
секои 2 недели.